طراحی تاسیسات

پروژه تجاری‌اداری فرشته، واقع در منطقه ۱ شهرداری تهران بوده و مساحت زیربنای آن ۲۰٫۰۰۰ مترمربع است. خدمات ارائه شده در این پروژه، شامل طراحی، مشاوره و نظارت عالیه تاسیسات مکانیکی می‌شود. پروژه مذکور، یک سیستم تهویه مطبوع سرمایشی و گرمایشی چهار لوله‌ای، شامل ۲ لوله برای گرمایش و ۲ لوله برای سرمایش بوده و دارای موتورخانه مرکزی جهت تامین گرمایش ساختمان و آب گرم مصرفی و چیلر‌های هوا خنک و هواساز روی بام است.