طراحی

از جمله اصلی ترین رویکردهای طراحی نمای پروژه مسکونی آجودانیه توجه به معماری ایرانی اسلامی بوده که دپارتمان طراحی پویش با در نظر اصول طراحی نما، اصول زیباشناختی، نظرات کارفرما و ضوابط کمیته نمای شهرداری منطقه ۱ تهران بزرگ اقدام به طراحی و ارائه آن نموده است.