نظارت

مساحت زیربنا: ۳۸۰۰ متر مربع

محل پروژه: تهران- منطقه ۳

تعداد طبقات: ۸

نظارت پروژه مسکونی اختیاریه به عهده هلدینگ پویش بوده‌است.

پروژه اختیاریه
پروژه اختیاریه