متره و برآورد

خدمات متره پویش

خدمات ارائه شده توسط گروه شرکت‌های مهندسین پویش

متره عبارت است “ از محاسبه و اندازه گیری مقادیر مصالح مورد نیاز ، برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقادیر مصالح به کار رفته و مصرف شده در یک پروژه اجرا شده

معمولا این نوع محاسبات و تحلیل ها، در یک سری جدول های خاص انجام میگیرد که جدول های صورت وضعیت ( جدول ریز متره، خلاصه متره، و ) نامیده می شود.

افرادی که این نوع محاسبات را انجام میدهند، مهندس مترور نامیده می شوند.

 

 

 

انواع متره :

با توجه به این که مصالح با چه واحدی و برای چه نیازی محاسبه میشود، انواع متره مطرح می شود که عبارتند از :

 ۱- متره بسته :

در این روش، مقادیر و اوزان مصالح را با توجه به واحد های مورد نیاز، از روی نقشه ها و اسناد پیمان محاسبه و برآورد نموده، و در جدول های مخصوص وارد می نمایند. سپس مقادیر به دست آمده را در قیمت های واحد پایه ( معمولاً از فهرست بهای واحد پایه رشته مربوط استخراج می شود ) ضرب نموده تا قیمت هر آیتم به دست آید. از روی جمع جبری قیمت آیتم ها، قیمت خالص پروژه حاصل می شود. اگر به این قیمت، ضرایب مربوطه (ضریب بالا سری، ضریب تجهیز کارگاه، ضریب پلوس یا مینوس، ضریب منطقه ای، ضریب ارتفاع، ضریب طبقات، ضریب سختی کار ) ضرب شود، قیمت کل پروژه به دست می آید.

 

۲- متره باز ( تجزیه بها یا آنالیز بها ) :

برآورد هزینه اجرا و مدت زمان لازم برای اجرای یک پروژه، بدون استفاده از تجزیه‌بها امکان پذیر نیست و هر چه تجزیه‌بهای مورد استفاده از نظر مصالح و نیروی انسانی و ماشین‌آلات مورد نیاز به واقعیت نزدیک‌تر باشد، به همان میزان برآورد اولیه به هزینه اجرایی پروژه نزدیک‌تر خواهد بود. در این روش، کلیه کارها و مقادیر محاسبه شده از روی جداول متره محاسبه و برای هر کار تجزیه بهای مربوطه انجام می گیرد. برای انجام تجزیه هریک از اقلام کار به بخشهای نیروی انسانی، ماشین‌آلات، مصالح، حمل و غیره نیازه به تجربه افراد کارگاهی و آنالیزهای معتبر از منابع و مراجع معتبر می‌باشد.

 

اگر مقادیری که با توجه به واحدهای مورد نیاز در قسمت متره به دست آمده، قیمت‌گذاری گردد (برآورد ریالی یا برآورد قیمت پروژه) نامیده می شود.

 • تعیین مقادیر مصالح مصرفی، نیروی انسانی با توجه به نوع تخصص و تعداد آنها و نیروی ماشین آلات با توجه به نوع و تعداد و مدت آنها در طول پروژه
 • تعیین قیمت ریالی یا ارزی پروژه که معمولا در دو مرحله انجام میشود :
  • بکی قبل از اجرای پروژه برای تعیین و پیشبینی بودجه اجرای پروژه جهت اجرا،
  • دومی در مرحله حین اجرای پروژه است که معمولاً در قالب صورت وضعیت مطرح می شود.

 

مهم ترین اسناد و مدارک مورد نیاز به شرح زیر است:

 • یک سری کامل نقشه های اجرایی شامل نقشه های سازه ای، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات الکتریکی و دتایل های لازم.
 • جدول های صورت وضعیت ( متره ، خلاصه متره ، مالی ).
 • قیمتهای مصالح، نیروی انسانی، نیروی ماشینی، (فهرست بهاء منضم به پیمان ).
 • شرایط خصوصی پیمان یا سایر اسناد منضم به پیمان.

 

انواع برآورد :

برآورد Estimate
پیش‌بینی مقادیر کمیتهای طرح مورد نظر، که معمولاً برای هزینه‌های یک طرح، منابع آن و زمان اجرای طرح کاربرد دارد.
برآورد مقادیر Quantity survey – Bill of quantity estimation
عبارت است از محاسبه ریز مقادیر کمیتهای اقلام مختلف یک طرح.
برآورد مقدماتی Preliminary estimation
برآوردی که متکی بر اندازه‌گیری اجمالی و قیمتهای خیلی کلی واحد کار باشد، مثل برآورد بنای یک پروژه بدون مطالعه عمیق آن که بر اساس نوع بنا و زیربنا و کاربردهای آن بر طبق آمار و ارقام و تجربه پروژه‌های قبلی، محاسبه و پیش‌بینی می‌گردد.
برآورد اولیه Preliminary estimation
برآوردی است که پس از پایان مهندسی فرآیند از مهندسی پایه با درجه خطای مثبت، منفی 15 تا 25 درصد قابل انجام است.
برآورد تقریبی Approximate estimation
برآوردی است که چون بر اساس اطلاعات مقدماتی می‌باشد دقیق نیست.
برآورد تعیین کننده Definitive estimation
برآوردی است که پس از پایان مهندسی پایه با درجه خطای مثبت، منفی 10 تا 15 درصد قابل انجام است. وجه تسمیه تعیین کننده نیز برای اتخاذ تصمیم در توقف یا ادامه کار است.
برآورد تفضیلی Detailed estimation
برآوردی است که پس از پایان مرحله مهندسی تفصیلی یا طراحی تفصیلی با استفاده از نقشه‌های اجرایی تهیه می‌شود و با خطای تا 10 درصد می‌تواند مورد قبول واقع شود.
برآورد هزینه Cost estimating
یک فرآیند محاسباتی است که با توجه به بررسی‌ها، و اندازه‌گیری‌ها و یا متره‌کردن ( بر مبنای نقشه‌ها و مشخصات ) مقادیر و کمیتهای مختلف طرح به دست آمده و سپس با اعمال قیمت واحد مربوط به آنها، هزینه اجرای طرح محاسبه می‌شود.
برآورد هزینه اجرای کار Execution cost estimate
مبلغی است که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان، به وسیله کارفرما محاسبه و اعلام شده است.
برآورد هزینه اجرای عملیات Estimating of the work execution
برآوردی است که مطابق روش تعیین شده در شرح خدمات قسمت یا مرحله مربوط و بر اساس قیمتهای روز در تاریخ تسلیم گزارش قسمت یا مرحله مربوط تهیه و به تصویب دستگاه اجرایی رسیده باشد.

به همین منظور گروه مهندسین مشاور پویش آمادگی دارد جداول ریز متره و خلاصه متره  و برآورد  سه رشته ابنیه و تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی طبق اصول مهندسی تتوسط کارشناسان خبره با بالا ترین کیفیت و در حداقل زمان تهیه و در اختیار کارفرما های محترم قرار دهد.

 

 

 

تهیه اسناد پیشنهاد قیمت جهت شرکت در مناقصه

با عنایت به اینکه بخش عمده ای از کارهای ساختمانی توسط سازمانها یا شرکتها از طریق مناقصه به پیمانکاران ذیصلاح واگذار می گردند، لذا چگونگی تهیه اسناد پیشنهاد قیمت برای شرکت در مناقصه از اهمیت ویژه ای (هم در زمان مناقصه و هم در زمان اجرای کار)برخودار است.برای مثال یک اشتباه کوچک مانند وجود تناقض در اسناد، می تواند پیمانکار را از گردونه رقابت خارج سازد. همچنین در زمان اجرای کار در صورت بروز اختلاف در آیتمی از قرارداد ممکن است به آنالیزهای پیشنهادی پیمانکار رجوع گردد، در این مورد نیز اگر آنالیزها به درستی تهیه نشده باشند ممکن است پیمانکار دچار ضرر هنگفتی گردد.

 


پیشنهاد قیمت کارهای فهرست بهایی براساس بخشنامه های سازمان برنامه به شماره ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ مورخ ۹۶/۰۳/۳۱ و شماره ۱۰۰/۷۶۵۷۴ مورخ ۸۷/۰۸/۱۹ انجام می پذیرد که بر اساس برآورد منضم به اسناد مناقصه می بایست هشت جدول به شرح ذیل بعنوان پیشنهاد قیمت تسلیم کارفرما گردد.

 

جداول بخشنامه ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ :

جدول شماره ۱ ( ردیفهای مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها )
جدول شماره ۲ ( ردیف هایی که در مجموع جایز حداقل ۸۰ درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار هستند بر حسب فهرست بهای رشته )
جدول شماره ۳ ( مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب حسب هر فصل )
جدول شماره ۴ ( مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر رشته و کل کار )
جدول شماره ۵ ( تجزیه بهای اقلام کار )
جدول شماره ۶ ( تجزیه بهای هزینه بالاسری )

 

جداول بخشنامه ۱۰۰/۷۶۵۷۴

جدول الف ( مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل )
جدول ب ( مبلغ و ضریب پیشنهاری جزء برای تجهیز و برچیدن کارگاه )
جدول پ ( مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل )

 

به همین منظور گروه مهندسین مشاور پویش آمادگی دارد اسناد پیشنهاد قیمت را طبق بخشنامه های فوق و توسط کارشناسان خبره سه رشته ابنیه و تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی با بالا ترین کیفیت و در حداقل زمان تهیه و در اختیار کارفرماهای محترم  قرار دهد.

 

تهیه و برآورد قیمت با استفاده از فهرست بها :


در این روش، مقادیر و اوزان مصالح را با توجه به واحد های مورد نیاز، از روی نقشه ها و اسناد پیمان محاسبه و برآورد نموده و در جدول های مخصوص وارد می نمایند. سپس مقادیر بدست آمده را در قیمت های واحد پایه (معمولا از فهرست بهای واحد پایه رشته مربوطه استخراج می شود) ضرب نموده تا قیمت هر آیتم به دست آید. از روی جمع جبری قیمت آیتم ها، قیمت خالص پروژه حاصل می شود. اگر به این قیمت ضرایب مربوطه (ضریب بالاسری، ضریب تجهیز کارگاه، ضریب پلوس یا مینوس ، ضریب منطقه ای، ضریب ارتفاع، ضریب طبقات، ضریب سختی کار) ضرب شود، قیمت کل پروژه بدست می آید. 

 


دراینجا باید مشخص شود که هر عملیات را با چه واحدی باید محاسبه نمود، وقتی واحد مشخص شد، محاسبه مقادیر کار به توان ریاضی، مهندسی و تجربه شخصی مهندس مترور بستگی دارد که بتواند به بهترین شکل محاسبات مربوطه را انجام دهد.

به همین منظور گروه مهندسین مشاور پویش آمادگی دارد برآورد قیمت براساس فهرست بها را توسط کارشناسان خبره با بالا ترین کیفیت در سه رشته ابنیه و تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی و در حداقل زمان تهیه و در اختیارکارفرماهای محترم  قرار دهد.

 

پروژه های عمرانی جزو طرح های اقتصادی کلان در دنیای امروز به شمار می روند که بدون انضباط فنی و مالی در تمام مراحل آن، رسیدن به نتیجه نهایی را سخت و البته ناممکن می کند. متره و برآورد در مراحل مختلف یک پروژه عمرانی و به ویژه در ابتدای پروژه ها دید کلی از مقدار مصالح مورد نیاز در پروژه و نیز هزینه های کلی اجرا و احداث آن را در اختیار مالکان و سازندگان قرار می دهد. متره و برآورد صحیح و درست از یک پروژه پیش از اجرای آن در تنظیم قرارداد و پیمان اصولی مربوط به آن پروژه نقش مهمی را ایفا می کند.

 

 

 

 

خدمات متره و برآورد

خدمات کلی متره و برآورد شامل موارد زیر می باشد

 • تهیه ریز متره و خلاصه متره ابنیه، تأسیسات مکانیکی و برق از جمله اولین و پرکاربردترین خدمات متره و برآورد می باشد. ریز متره محاسبه مقدار عملیات انجام شده بر اساس تعریف فهرست بها می باشد. در خلاصه متره پس از انتقال کلیه ردیف های متره شده برای یک آیتم، جمع کل آن آیتم در ردیف مربوطه نوشته می شود. پس از تنظیم خلاصه متره صورت وضعیت مالی تهیه می شود یعنی مقادیر بر واحد بهای هر آیتم ضرب شده و در مجموع جمع کارکرد آن آیتم به دست می آید.
 • تهیه و بررسی صورت وضعیت های پیمان خدمتی است که در حین انجام و پایان پروژه های عمرانی انجام می گیرد. پیمانکاران طی دوره های مشخص وضعیت کارکرد خود مطابق قرارداد منعقد شده را در قالب صورت وضعیت ارائه می نمایند. ارائه صورت وضعیت می بایست با ارائه اسناد کارکردی همراه شود. این بخش از پروژه های عمرانی همواره یکی از چالش برانگیزترین بخش های اجرایی ما بین کارفرما و پیمانکار است.
 • تهیه و برآورد قیمت اجرایی، بر اساس فهارس بها و برآورد هزینه ها مطابق متره و بر آورد آن پروژه با استفاده از نقشه های موجود از پروژه، برای تنظیم قراردادهای مربوطه انجام می پذیرد.
 • تهیه و مشاوره در امور قراردادها و پیمان ها با استفاده از کارشناسان مجرب، کاردان و آگاه به مسائل فنی و حقوقی از بسیاری از دعاوی و شکایات ما بین کارفرمایان و پیمانکاران در پروژه های عمرانی جلوگیری می کند. عدم دقت در تنظیم قرارداد ها موجب اتلاف زمان و هزینه های بسیاری در یک پروژه می گردد.

تهیه متره و برآورد بر اساس قیمت روز و محاسبه ضریب تعدیل با استفاده از آیین نامه ها و بخشنامه های که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر می گردد، از دیگر مواردی است که در حوزه خدمات متره و برآورد قرار می گیرد. در واقع با توجه به نوسانات قیمت ها ناشی از تورم لازم است قیمت های یک پروژه عمرانی که بر اساس فهرست بهای مشخصی تنظیم شده است، به روز رسانی می گردد.

1 Comment

 1. محمد گفت:

  هزینه را هم مشخص کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *