طراحی داخلی

مجتمع تجاری اپال

موقعیت: شهرک غرب

با توجه به محصول مورد نظر برای فروش به عنوان کالای لوکس پس از مطالعه و بررسی نمونه‌های خارجی و داخلی کانسپت  اولیه طرح  بر اساس شفافیت برای نمایش و استفاده از پتانسیل نور با محوریت تاکید بر محصول و بهره‌گیری از پدیده  بازتاب اجسام، متریال سنگ، شیشه و فلز طلایی به عنوان مصالح اصلی طراحی انتخاب شد.