طراحی سازه

موقعیت: تهران، منطقه ۵، پونک

شرح فعالیت: طراحی معماری، سازه، برق، مکانیک + طراحی نما

مساحت زمین: ۲۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۸۰۱ مترمربع

ظرفیت پارکینگ: ۵

اسکلت: بتنی

تعداد طبقات: ۶

دارای زمین بازی به مساحت ۷۰ متر مربع

در بسیاری از محله‌های مسکونی تهران به دلیل عرض کم معابر (۶ – ۱۲) با هدف ایجاد کم‌ترین حس محصوریت در عابران و ناظران، توجه به اصول شهرسازی و ایجاد سیمای یکدست‌تر شهری، تعیین نوع چینش مصالح در طراحی نما توسط معماران تحت تاثیر موارد ذکر شده خواهد بود.

در پروژه‌های با ارتفاع بلندتر برای تاکید بر ارتفاع ساختمان و مطرح شدن آن به عنوان یک عنصر ارتفاعی شاخص در شهر و به همین ترتیب در پروژه‌های با مقیاس و ارتفاع متوسط و کوچک‌تر، تلاش طراحان در طراحی نما ایجاد حس متناسب با مقیاس همان پروژه در ناظران، کاربران و عابران می‌باشد.

طراحی نمای پروژه مسکونی پونک توسط دپارتمان طراحی پویش و بر اساس معیارهای ذکر شده، با تاکید بیشتر بر خطوط افقی و چینش آجرها در راستای طولی آن به کارفرمای محترم  و کمیته نمای شهرداری منطقه ۵ تهران بزرگ ارائه و تاییدیه لازم جهت اجرای  آن گرفته شده‌است.