طراحی معماری


کارفرما : آقای مهدی عبادی
موقعیت: باقرشهر
این پروژه با متراژ زیربنای ۱۴۰۰۰ مترمربع در محدوده شهر باقرشهر واقع شده و طراحی نمای آن توسط مجموعه پویش صورت گرفته‌است. طراحی نمای این مجموعه به گونه‌ای است که علاوه بر توجه به کلیات، به جزئیات نیز توجه ویژه شده‌‍است به این ترتیب که در طراحی نما، سعی شده‌است پروژه با توجه به ماهیت تجاری خود، مفهوم دعوت کنندگی را القا نماید. علاوه بر این سعی شده‌است با بهره‌گیری از سطوح شیشه‌ای در نمای پروژه، بر مفهوم شفافیت نیز تاکید شود. در ارتباط با کلیات طراحی نیز سعی شده‌است طراحی فرم به گونه‌ای صورت گیرد که ضمن حفظ ارتباط میان دو جداره همجوار، موجب افزایش خوانایی این دو راسته نیز شود.