ژانره

طراحی پلان برای استفاده هم‌زمان چند عملکرد در کنار فضای تجمعی ساکنین ساختمان، چالش اولیه پروژه حاضر است. تیم ما با تکیه بر دانش معماری و با استفاده از محصولات نوین ساختمانی این طرح را ارائه کرده‌است. پیشنهاد محصولات کم‌وزن و مقاوم در راستای سبک‌سازی سازه‌های بام سبز نکته کلیدی و پیشنهادی گروه ما می‌باشد، ستو‌ن‌ها و المان‌های استفاده شده در فضا با محصولات سبک و ضد آتش برای امنیت ساختمان و ساکنین می‌باشد.

سبک طراحی بر اساس سبک نمای موجود می‌باشد؛ بنابراین عناصر استفاده شده باید همخوان و همانند المان‌های نما باشند.