طراحی نما

موقعیت: تهران، منطقه ۲، شهرک غرب

شرح فعالیت: طراحی معماری، سازه، برق، مکانیک + طراحی نما

مجموع تعداد طبقات: ۷ مساحت زیربنا: ۶۹۰ متر مربع