خرداد ۱۳۹۶

خرداد ۳, ۱۳۹۶

در پلاک‌هایی که از دو یا چند گذر دسترسی دارند، دسترسی سواره چگونه است؟

دسترسی سواره از گذر با عرض کمتر منظور می‌گردد.
خرداد ۳, ۱۳۹۶

برای خیابان‌های مختلف، حریم معابر چقدر است؟

در خیابان‌های با عرض ۲۰ الی ۳۵ متر، حریم معابر حداکثر ۵ متر. در خیابان‌های با عرض ۳۵ الی ۴۵ متر، حریم معابر حداکثر بین ۱۰ […]
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۶

همکاری با ما

گروه مهندسین پویش  به منظور تکمیل کادر فنی و کارشناسی خود  به تعدادی متقاضی  نیاز دارد. از مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته‌های […]
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶

جهت ساخت و ساز در حریم معابر بالای ۲۰ متر با چه مسائلی روبرو خواهیم بود؟

کلیه حقوق کاربری میزان عرصه واقع شده متعلق به مالک است ولی امکان هرگونه ساخت و ساز در حریم معابر با عرض بالای ۲۰ متر ممکن […]
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶

چه مدارکی به منظور اعلام کاربری اراضی بالای ۱۰۰۰ متر مربع مورد نیاز است؟

تصویر مصدق سند ششدانگ مالکیت، تصویر مصدق شناسنامه مالک، اصل نقشه ۲۰۰۰/۱ کارشناس رسمی دادگستری، تصویر رای کمیسیون ماده ۱۲، ثبت در سیستم GIS و اظهار […]