آبان ۱۴۰۰

آبان ۲۹, ۱۴۰۰

سیر کاربرد آجــر در نماسازی

امروزه به دلیل اهمیت سرعت اجرای نما، سیر کاربرد آجــر در نماسازی در پروژه‌های با مقیاس کوچکتر و طبقات کمتر محدود شده، با این وجود همچنان […]
آبان ۲۶, ۱۴۰۰

معماری طبیعت گرا

از دیرباز در حوزه ساختمان برخی از معماران به شکل‌های مختلف سعی بر تکریم معماری طبیعت گرا در پروژه های خود داشتند.