آمنه صدق آمیز حقیقی

خرداد ۳, ۱۳۹۶

در پلاک‌هایی که از دو یا چند گذر دسترسی دارند، دسترسی سواره چگونه است؟

دسترسی سواره از گذر با عرض کمتر منظور می‌گردد.
خرداد ۳, ۱۳۹۶

برای خیابان‌های مختلف، حریم معابر چقدر است؟

در خیابان‌های با عرض ۲۰ الی ۳۵ متر، حریم معابر حداکثر ۵ متر. در خیابان‌های با عرض ۳۵ الی ۴۵ متر، حریم معابر حداکثر بین ۱۰ […]