قوانین ساختمان سازی برای فضاهای اقامتی و بهداشتی و آشپزخانه‌ها