_دپارتمان طراحی

دپارتمان طراحی پویش

هماهنگی و همکاری تیم طراحی در گروه پویش، با هدف روزآمدی و تلاش در زمینه ارتقاء کیفیت پروژه های ساختمانی در راستای رعایت استانداردهای بین المللی و جلب نظر کارفرمایان محترم است. این دپارتمان متشکل از کارشناسانی است که پس از طی مدارک علمی و تجربی گردهم آمده اند.

سازه


احسان بلوریزاده

احسان دانش

نوشین شفیعی

نازنین رجبی

پرویز ساعدی

زینب مرادی

بهنام زند

بهداد جلیلی

ندا صفدری

محمد نظری

پرنیا افشار

معماری


محمد ادیبی فر

حامد افروزی

حامد گلشن همدانی

آزیتا حکیمی

بهاره میرقاسمی

نسرین مزینانی

سعید توکلی

سروناز تیشه زن

علیرضا رحمتی پور

فاطمه اسدی

مکانیک


کیهان سلیمانیفر

آیت علوی

امیر سیداحمدی

حدیث طریفی

برق


فرامرز کاظمی

فرزاد کاظمی

علیرضا چگنی

حامد کاوسیان