گودبرداری

دی 18, 1398
e

کنترل گود انبوه سازان توسط چه قسمت‌هایی انجام می گردد ؟

بر اساس ضوابط شهرداری مختصات گود و ارتفاع توسط واحد GPS برداشت و توسط واحد GIS با سایت پلان مصوب منطبق و کنترل می شود . […]