گودبرداری

دی ۱۸, ۱۳۹۸

کنترل گود انبوه سازان توسط چه قسمت‌هایی انجام می گردد ؟

بر اساس ضوابط شهرداری مختصات گود و ارتفاع توسط واحد GPS برداشت و توسط واحد GIS با سایت پلان مصوب منطبق و کنترل می شود . […]