گواهی عدم خلاف

دی ۱۲, ۱۳۹۹

الزام درخواست عدم خلافی ساختمان چیست ؟

درخواست عدم خلافی به این مفهوم است که یعنی عملیات احداث ساختمان هنوز ادامه داشته و به پایان نرسیده است. این نوع گواهی وظیفه دارد که […]
دی ۵, ۱۳۹۹

مراحل گرفتن یا دریافت عدم خلافی ساختمان چیست؟

مراحل گرفتن عدم خلافی ساختمان به زمانی ارتباط دارد که هنوز عملیات ساختمان به پایان نرسیده باشد. این مراحل به درخواست سازنده یا مالک صادر می […]
دی ۳, ۱۳۹۹

عدم خلاف و پایان کار چه تفاوتی با هم دارند ؟

فرق عدم خلاف و پایان کار در چیست؟ درباره فرق عدم خلاف و پایان کار چه می دانید؟ براساس ضوابط شهرداری افرادی که به ساخت و […]
شهریور ۶, ۱۳۹۹

گواهی عدم خلاف

گواهی عدم خلاف چیست؟ گواهی عدم خلاف مربوط به زمانی می‌شود که هنوز عملیات اجرایی ساختمان تمام نشده است. این گواهی بنا بر درخواست مالک/ سازنده […]