گواهی عدم خلاف

دی 12, 1399
درخواست عدم خلافی

الزام درخواست عدم خلافی ساختمان چیست ؟

درخواست عدم خلافی به این مفهوم است که یعنی عملیات احداث ساختمان هنوز ادامه داشته و به پایان نرسیده است. این نوع گواهی وظیفه دارد که […]
دی 5, 1399
عدم خلاف

مراحل گرفتن یا دریافت عدم خلافی ساختمان چیست؟

مراحل گرفتن عدم خلافی ساختمان به زمانی ارتباط دارد که هنوز عملیات ساختمان به پایان نرسیده باشد. این مراحل به درخواست سازنده یا مالک صادر می […]
دی 3, 1399
فرق بین عدم خلافی و پایان کار

عدم خلاف و پایان کار چه تفاوتی با هم دارند ؟

فرق عدم خلاف و پایان کار در چیست؟ درباره فرق عدم خلاف و پایان کار چه می دانید؟ براساس ضوابط شهرداری افرادی که به ساخت و […]
شهریور 6, 1399
1 7

گواهی عدم خلاف

گواهی عدم خلاف چیست؟ گواهی عدم خلاف مربوط به زمانی می‌شود که هنوز عملیات اجرایی ساختمان تمام نشده است. این گواهی بنا بر درخواست مالک/ سازنده […]