کنترل کف

دی ۲۰, ۱۳۹۸

درخصوص گذرهایی که جدول خیابان اجرا شده کنترل کف چگونه است ؟

به طور کلی مهندس ناظر است که وظیفه دارد با توجه به کدهای ارتفاعی نقشه های معماری روی جداول اجرا شده را حالت صفر در نظر […]
دی ۱۹, ۱۳۹۸

کنترل کف چه زمانی باید صورت گیرد ؟

زمانی که کار گودبرداری با نظارت متخصصان و ضوابط شهرداری به پایان رسید باید کنترل کف انجام شود. مالک می‌بایست با در دست داشتن مداره به […]