کارهای غیر عمرانی

دی ۱۴, ۱۳۹۸

کارهای عمرانی و کارهای غیر عمرانی چیست؟

به استناد ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش های ساختمانی و شهر سازی […]