کارهای عمرانی

دی 14, 1398
civil

کارهای عمرانی و کارهای غیر عمرانی چیست؟

به استناد ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش های ساختمانی و شهر سازی […]