کاربری

فروردین ۲۷, ۱۳۹۹

ارتفاع مجاز واحدهای تجاری در همکف و طبقات

ارتفاع مجاز واحدهای تجاری در همکف و طبقات کاربری تجاری ساختمان کاربری ساختمان‌ها ۸ نوع است که هریک ضوابط شهرداری مختص خود را داراست. کاربری ها […]
فروردین ۲۳, ۱۳۹۹

ضوابط واحد‌های تجاری محله‌ای

ضوابط اجرایی واحدهای تجاری محله ای در این‌جا با ساختمانی مواجه هستیم که دارای کاربری تجاری است ولی در مقیاس محله ای که ضوابط شهرداری خاصی […]
آذر ۲۱, ۱۳۹۸

بر اساس ضوابط شهرداری اعلام کاربری به چه اشخاصی حقیقی یا حقوقی مجاز است ؟

بر اساس ضوابط شهرداری اعلام کاربری به چه اشخاصی حقیقی یا حقوقی مجاز است ؟ اعلام کاربری اراضی برای اساس ضوابط شهرداری با توجه به ضوابط […]
آبان ۵, ۱۳۹۸

قانون حریم معابر و عقب نشینی ساختمان چیست؟

قانون حریم معابر و عقب نشینی ساختمان به شهرداری این اختیار را می‌دهد که برای عریض کردن معابر اقدام کند