کاربری ملک

مرداد 15, 1399
1 1

تغییر کاربری ملک شخصی

انواع ملک از نظر نوع کاربری در فضاسازی‌های شهری کاربرد‌های مختلفی برای انواع ‌ملک یا ساختمان تعریف شده است. این کاربرد‌ها با توجه به نوع استفاده […]