کاربری اراضی

آذر 21, 1398
کاربری اراضی بالای 1000 متر بر اساس ضوابط شهرداری

بر اساس ضوابط شهرداری جهت اعلام کاربری اراضی بیشتر از ۱۰۰۰ مترمربع به چه مدارکی نیاز است ؟

بر اساس ضوابط شهرداری جهت اعلام کاربری اراضی بیشتر از ۱۰۰۰ مترمربع به چه مدارکی نیاز است ؟ جهت اعلام کاربری اراضی بیشتر از ۱۰۰۰ متر […]
آذر 21, 1398
اعلام کاربری اراضی

بر اساس ضوابط شهرداری اعلام کاربری به چه اشخاصی حقیقی یا حقوقی مجاز است ؟

بر اساس ضوابط شهرداری اعلام کاربری به چه اشخاصی حقیقی یا حقوقی مجاز است ؟ اعلام کاربری اراضی برای اساس ضوابط شهرداری با توجه به ضوابط […]
آبان 5, 1398
ضوابط شهرداری

ضوابط شهرداری در بحث ساختمان سازی چه مسائل و موضوعاتی را در بر خواهد گرفت؟

ضوابط شهرداری در بحث ساختمان سازی مسائل و موضوعات مختلف و گوناگونی را در پی خواهد داشت که در این مقاله قصد پیگیری و بررسی بخشی […]