پلان

خرداد ۲۶, ۱۳۹۹

ضوابط شهرداری تامین پارکینگ‌ واحدهای اداری

ضوابط شهرداری تامین پارکینگ ایجاد پارکینگ از جمله چالش‌های طراحی یک ساختمان است که بسته به نوع کاربری ساختمان، ضوابط شهرداری ویژه خودش را دارد. ضوابط […]
فروردین ۱۹, ۱۳۹۹

ضوابط احداث کنسول بر روی گذرها

ضوابط احداث کنسول بر روی گذرها کنسول یا پیش آمدگی چیست ممکن است به هر دلیلی اعم از دلایل سازه‌ای یا سلیقه معمار در طراحی پلان، […]