پلان

خرداد 26, 1399
3

ضوابط شهرداری تامین پارکینگ‌ واحدهای اداری

ضوابط شهرداری تامین پارکینگ ایجاد پارکینگ از جمله چالش‌های طراحی یک ساختمان است که بسته به نوع کاربری ساختمان، ضوابط شهرداری ویژه خودش را دارد. ضوابط […]
فروردین 19, 1399
12

ضوابط احداث کنسول بر روی گذرها

ضوابط احداث کنسول بر روی گذرها کنسول یا پیش آمدگی چیست ممکن است به هر دلیلی اعم از دلایل سازه‌ای یا سلیقه معمار در طراحی پلان، […]