پروانه اضافه اشکوب

تیر 9, 1399

پروانه اضافه اشکوب صادر می شود یا خیر؟

طبق بخشنامه ابلاغی از سوی شورای اسلامی شهر تهران صدور پروانه اضافه اشکوب ممنوع می باشد. بخشنامه ممنوعیت اضافه اشکوب در شهر تهران به شرح زیر […]