پروانه اضافه اشکوب

تیر ۹, ۱۳۹۹

پروانه اضافه اشکوب صادر می شود یا خیر؟

طبق بخشنامه ابلاغی از سوی شورای اسلامی شهر تهران صدور پروانه اضافه اشکوب ممنوع می باشد. بخشنامه ممنوعیت اضافه اشکوب در شهر تهران به شرح زیر […]