پارکینگ

مرداد ۲۵, ۱۳۹۹

ضوابط شهرداری در محاسبه پارکینگ اداری تجاری

پارکینگ پارکینگ محلی است برای توقف وسایل نقلیه و برای زمانی که از آن‌ها استفاده نمی‌کنیم تعبیه می‌شود. این محل می‌تواند مسقف یا در فضای باز […]
خرداد ۲۶, ۱۳۹۹

ضوابط شهرداری تامین پارکینگ‌ واحدهای اداری

ضوابط شهرداری تامین پارکینگ ایجاد پارکینگ از جمله چالش‌های طراحی یک ساختمان است که بسته به نوع کاربری ساختمان، ضوابط شهرداری ویژه خودش را دارد. ضوابط […]
خرداد ۲۴, ۱۳۹۹

پارکینگ در واحد های تجاری

پارکینگ از جمله فضاهایی است که همواره درگیر ضوابط شهرداری بسیاری بوده‌است که دانستن این ضوابط ، از الزامات طراحی هر فضا است. ساختمان‌های تجاری نیز […]