هوشمند سازی

بهمن 4, 1399
هوشمند سازی ساختمان 1

هوشمند سازی ساختمان و سیستم مدیریت ساختمان یا BMS

هوشمند سازی ساختمان و سیستم مدیریت ساختمان چیست؟ اولین سوالی که در این زمینه پیش می آید این است که تعریف هوشمند سازی ساختمان چیست؟ ساختمان […]
دی 15, 1399
هوشمند سازی ساختمان

هوشمند سازی ساختمان چیست و چه مزایایی دارد

هوشمند سازی ساختمان به این مفهوم است که همه ی وسایل و تجهیزات خانگی این امکان را دارند که به شکل یک شبکه با همدیگر مرتبط […]