نظام مهندسی

اسفند ۲۱, ۱۳۹۹

آزمون ورود

به اطلاع کلیه متقاضیان آزمون های ورود به حرفه مهندسی می رساند، آزمون های مذکور سال ۱۴۰۰ در کلیه رشته های مهندسی مندرج در قانون نظام […]
دی ۲۶, ۱۳۹۸

فعالیت‌های عمرانی و غیر عمرانی مطابق با قوانین نظام مهندسی به چه معناست؟

قوانین نظام مهندسی، مرجع تعیین کننده و ناظر بر فعالیت‌های عمرانی است که تفاوت فعالیت‌های عمرانی و غیر عمرانی مطابق با قوانین این سازمان تعیین می‌گردد. […]