نظام مهندسی

اسفند 21, 1399
سازمان نظام مهندسی استان تهران

آزمون ورود

به اطلاع کلیه متقاضیان آزمون های ورود به حرفه مهندسی می رساند، آزمون های مذکور سال ۱۴۰۰ در کلیه رشته های مهندسی مندرج در قانون نظام […]
دی 26, 1398
9

فعالیت‌های عمرانی و غیر عمرانی مطابق با قوانین نظام مهندسی به چه معناست؟

قوانین نظام مهندسی، مرجع تعیین کننده و ناظر بر فعالیت‌های عمرانی است که تفاوت فعالیت‌های عمرانی و غیر عمرانی مطابق با قوانین این سازمان تعیین می‌گردد. […]