نحوه احداث بنا و محل استقرار ساختمان

تیر ۱۲, ۱۳۹۹

نحوه احداث بنا و محل استقرار ساختمان در شهرک آزادشهر چگونه است؟

رعایت فاصله حداقل ۳ متر از حد شمال ملک در قطعات جنوبی الزامی می باشد. در حالت متعارف نحوه احداث بنا و محل استقرار ساختمان باید […]