نحوه احداث بنا و محل استقرار ساختمان

تیر 12, 1399
10 1

نحوه احداث بنا و محل استقرار ساختمان در شهرک آزادشهر چگونه است؟

رعایت فاصله حداقل ۳ متر از حد شمال ملک در قطعات جنوبی الزامی می باشد. در حالت متعارف نحوه احداث بنا و محل استقرار ساختمان باید […]