معماری پارامتریک

آبان ۲۹, ۱۴۰۰

سیر کاربرد آجــر در نماسازی

آجر از دیر باز در معماری ایران با گونه های عینی و تزیینی مختلف حضور پر شکوه و کارایی داشت و هنرمعماری ایران با آجر از زیگورات های چغازنبیل تا دوران قاجار و حتی پهلوی شناخته می شد. در دوران جدیدبه علت ساخت و ساز فراوان در بازار ساختمان و ظهور مصالح و معماری های جدید و الگو گیری معماران ازمعماری غربی این شکوه ...