مدارک

شهریور ۱۱, ۱۳۹۹

مدارک مورد نیاز جهت صدور پایان کار

پایان کار مدرکی است که پس از پایان عملیات اجرایی ساختمان صادر می‌شود. در واقع سندی است که اتمام عملیات ساختمان سازی را با رعایت ضوابط […]