قرارداد

خرداد ۲۵, ۱۴۰۰

قرارداد مجری در عملیات ساختمانی چیست و چند نوع دارد ؟

قرارداد مجری انواع مختلفی دارد و در اینجا منظور از مجری فرد ذیصلاح است. قرارداد اجرا با مصالح (به طور مثال ۵%)،بدون مصالح و دستمزدی (به […]
دی ۲۷, ۱۳۹۹

قرارداد پیمان مدیریت در پروژه های عمرانی چیست ؟

پیمان مدیریت پروژه های عمرانی به عنوان یکی از پروژه های ساختمانی است که به علت برخی مسائلیمانند پیچیدگی های فنی و اجرایی، لزوم هماهنگی بین […]