قاب پنجره

دی ۵, ۱۴۰۰

پنجره قدی در نمـــــــــا

استفاده طراحان از پنجره‌های قدی در نما به دلایل مختلف افزایش یافته است. از جمله این دلایل می توان به مسائل زیباشناسانه و هم چنین بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها اشاره داشت