فضای سبز

دی ۱۲, ۱۳۹۸

دسترسی و نورگیر از فضای سبز حاشیه معبر چگونه است ؟

بر اساس ضوابط شهرداری در فضای سبز حاشیه معابر هرگونه ساخت و ساز و دسترسی پیاده و سواره ممنوع است و در مورد بحث نورگیر بودن […]