عقب نشینی ساختمان

اسفند ۲۶, ۱۳۹۹

جزئیات قانون عقب نشینی ساختمان به چه صورت است؟

جزئیات قانون عقب نشینی ساختمان عقب نشینی ساختمان چیست؟ با توجه به اینکه شهرداری ها هر چند سال یک بار تصمیم می گیرند معابر را تعریض […]