عقب نشینی ساختمان

اسفند 26, 1399
جزئیات قانون عقب نشینی ساختمان

جزئیات قانون عقب نشینی ساختمان به چه صورت است؟

جزئیات قانون عقب نشینی ساختمان عقب نشینی ساختمان چیست؟ با توجه به اینکه شهرداری ها هر چند سال یک بار تصمیم می گیرند معابر را تعریض […]