ضوابط معماری

آذر 18, 1399
ضوابط مصوب معماری

آخرین ضوابط مصوب معماری براساس ضوابط شهرداری

با توجه به اینکه معماری جزو لاینفک ساختمان سازی است قصد داریم آخرین ضوابط مصوب معماری بر اساس ضوابط شهرداری را که  در بخش های مختلف […]