شیشه مشجر

خرداد 30, 1399
7

ضوابط شهرداری احداث نورگیر

نورگیر در معماری احداث نورگیرها ضوابط شهرداری ویژه‌ای دارد. اهمیت تعبیه نورگیر مناسب در یک فضای معماری بر هیچ‌ کس پوشیده نیست. نورگیر در معماری نقش‌های […]