سقف کاذب

بهمن 8, 1398

معرفی سقف کاذب و انواع آن

معرفی سقف کاذب و انواع آن سقف کاذب نوعی سقف مورد استفاده در ساختمان است که بعد از سقف سازه ای اصلی ساخته و نصب می […]