دفتر خدمات شهرداری

آذر ۳۰, ۱۳۹۸

شرح وظایف و معرفی دفتر خدمات شهرداری

شرح وظایف و معرفی دفتر خدمات شهرداری امروزه با توجه به گسترش شهر ها و افزایش جمعیت، ارائه خدمات شهری به شهروندان با دشواری های بسیاری […]