دسترسی سواره

آذر 21, 1398
دسترسی ملک بر اساس ضوابط شهرداری

بر اساس ضوابط شهرداری دسترسی سواره در املاکی که از دو یا چند گذر دسترسی دارند چگونه است ؟

در ساختمان سازی گاهی پیش می آید که یک سازه دوبر سه بر و یا چهاربر است. ینی از دو سمت سه سمت و یا چهار […]