حریم معابر

آذر 21, 1398
حریم معابر بر اساس ضوابط شهرداری

بر اساس ضوابط شهرداری حریم معابر چقدر است؟

در ساختمان سازی با توجه به ضوابط شهرداری باید به این نکته توجه داشت که حریم معابر هنگام ساخت رعایت شود و سازنده باعث سد معبر […]
آذر 21, 1398
ساخت و ساز در حریم معابر با ضوابط شهرداری

بر اساس ضوابط شهرداری ساخت و ساز در حریم معابر بیش از ۲۰۰ متر چگونه است ؟

بر اساس ضوابط شهرداری ساخت و ساز در حریم معابر بیش از ۲۰۰ متر چگونه است ؟ در زمینه ساخت و ساز در حریم معابر با […]
آبان 5, 1398
حریم معابر

قانون حریم معابر و عقب نشینی ساختمان چیست؟

قانون حریم معابر و عقب نشینی ساختمان به شهرداری این اختیار را می‌دهد که برای عریض کردن معابر اقدام کند