جایزه معمار 98

آذر 30, 1398

برندگان جایزه معمار ۹۸

از نظر ما معمار شخصی است که ساختمانی را می‌سازد. اما در واقع شخصی است که از فضایی کوچک  بیشترین بهره برداری را تدوین میکند.  یکی […]