تقسیم بندی زمین

خرداد ۲۸, ۱۳۹۹

صدور پروانه برای قطعه زمینی که با قطعه بندی‌های مصوب مغایرت دارد

تفکیک یا تقسیم بندی زمین قطعه بندی زمین، اصول و ضوابط شهرداری مختص به خود را دارد که باعث می‌شود در ساخت و ساز، قطعات زمینی […]