بیست و یکمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان

شهریور ۲۹, ۱۴۰۰

اختتامیه نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران ۱۴۰۰

اختتامیه بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در محل دائمی نمایشگاه های تهران سال ۱۴۰۰