بازشوها

خرداد 30, 1399

ضوابط شهرداری احداث نورگیر

نورگیر در معماری احداث نورگیرها ضوابط شهرداری ویژه‌ای دارد. اهمیت تعبیه نورگیر مناسب در یک فضای معماری بر هیچ‌ کس پوشیده نیست. نورگیر در معماری نقش‌های […]