املاک

آبان 5, 1398
مراحل صدور پروانه ساختمان

در ضوابط شهرداری برای تداخل املاک چه قوانین و ضوابطی پیش بینی شده است؟

اگر در املاک تداخل ایجاد شود در این زمینه مسئولیت اعمال نظر و اجرای قوانین از شهرداری برداشته شده و به مراجع قضایی محول خواهد شد. […]