ارتفاع زیرزمین

تیر 1, 1399
1

ارتفاع زیرزمین حداکثر چقدر مجاز می باشد؟

۶۰/۲ متر پس از کفسازی.در ساختمان های چند طبقه و برج ها معمولا از زیرزمین با کاربری پارکینگ و انباری استفاده می شود. تعداد پارکینگ های […]