ابعاد

خرداد 26, 1399

ضوابط شهرداری تامین پارکینگ‌ واحدهای اداری

ضوابط شهرداری تامین پارکینگ ایجاد پارکینگ از جمله چالش‌های طراحی یک ساختمان است که بسته به نوع کاربری ساختمان، ضوابط شهرداری ویژه خودش را دارد. ضوابط […]