ابعاد

خرداد ۲۶, ۱۳۹۹

ضوابط شهرداری تامین پارکینگ‌ واحدهای اداری

ضوابط شهرداری تامین پارکینگ ایجاد پارکینگ از جمله چالش‌های طراحی یک ساختمان است که بسته به نوع کاربری ساختمان، ضوابط شهرداری ویژه خودش را دارد. ضوابط […]