ندا ترابی

مرداد ۱۵, ۱۳۹۶

عرض گذر چگونه تعیین می‌شود؟

با توجه به ضوابط و مشکلات ترافیکی شهر عرض گذرها تعیین می‌گردند. اما به هر صورت حداقل عرض گذر ۶ متر است. برای همکاری و مشاوره […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۶

مراحل تفکیک و افراز املاک در شهرداری چگونه است؟

بعد از تشکیل پرونده در شهرداری یا دفاتر خدمات الکترونیک و اعمال ضوابط شهرسازی و معماری و مقایسه با حد نصاب مجاز تفکیک منطقه و تامین […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۶

در صورت جابجائی ملک یا جابجائی در احداث بنا، مسئولیت آن به عهده کیست؟

مسئولیت هرگونه تعارض یا تداخل اعم از جابجائی ملک یا احداث بنا به عهده مالکین می‌باشد. و هیچگونه مسئولیتی متوجه شهرداری نخواهد بود. برای همکاری و […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۶

آیا دسترسی به فضاهای سبز حاشیه معابر و نورگیری از آن مجاز است؟

موضوع نورگیری در شورای معماری منطقه قابل بررسی است. اما دسترسی سواره و پیاده به فضاهای سبز حاشیه معابر مجاز نیست. برای همکاری و مشاوره با […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۶

فضای سبز عمومی

آیا دسترسی به فضاهای سبز عمومی و نورگیری از آن مجاز است؟ هرگونه دسترسی سواره و پیاده به فضای سبز عمومی شهر و نورگیری از آن […]