ندا ترابی

مرداد 15, 1396
images

عرض گذر چگونه تعیین می‌شود؟

با توجه به ضوابط و مشکلات ترافیکی شهر عرض گذرها تعیین می‌گردند. اما به هر صورت حداقل عرض گذر 6 متر است.
مرداد 15, 1396

مراحل تفکیک و افراز املاک در شهرداری چگونه است؟

بعد از تشکیل پرونده در شهرداری یا دفاتر خدمات الکترونیک و اعمال ضوابط شهرسازی و معماری و مقایسه با حد نصاب مجاز تفکیک منطقه و تامین […]
مرداد 15, 1396
2319495 795

در صورت جابجائی ملک یا جابجائی در احداث بنا، مسئولیت آن به عهده کیست؟

مسئولیت هرگونه تعارض یا تداخل اعم از جابجائی ملک یا احداث بنا به عهده مالکین می‌باشد. و هیچگونه مسئولیتی متوجه شهرداری نخواهد بود.
مرداد 15, 1396
شهر سبز

آیا دسترسی به فضاهای سبز حاشیه معابر و نورگیری از آن مجاز است؟

موضوع نورگیری در شورای معماری منطقه قابل بررسی است. اما دسترسی سواره و پیاده به فضاهای سبز حاشیه معابر مجاز نیست.
مرداد 15, 1396
201561195716616a

فضای سبز عمومی

آیا دسترسی به فضاهای سبز عمومی و نورگیری از آن مجاز است؟ هرگونه دسترسی سواره و پیاده به فضای سبز عمومی شهر و نورگیری از آن […]