ندا ترابی

مرداد 15, 1396

عرض گذر چگونه تعیین می‌شود؟

با توجه به ضوابط و مشکلات ترافیکی شهر عرض گذرها تعیین می‌گردند. اما به هر صورت حداقل عرض گذر ۶ متر است.   برای همکاری و […]
مرداد 15, 1396

مراحل تفکیک و افراز املاک در شهرداری چگونه است؟

بعد از تشکیل پرونده در شهرداری یا دفاتر خدمات الکترونیک و اعمال ضوابط شهرسازی و معماری و مقایسه با حد نصاب مجاز تفکیک منطقه و تامین […]
مرداد 15, 1396

در صورت جابجائی ملک یا جابجائی در احداث بنا، مسئولیت آن به عهده کیست؟

مسئولیت هرگونه تعارض یا تداخل اعم از جابجائی ملک یا احداث بنا به عهده مالکین می‌باشد. و هیچگونه مسئولیتی متوجه شهرداری نخواهد بود. برای همکاری و […]
مرداد 15, 1396

آیا دسترسی به فضاهای سبز حاشیه معابر و نورگیری از آن مجاز است؟

موضوع نورگیری در شورای معماری منطقه قابل بررسی است. اما دسترسی سواره و پیاده به فضاهای سبز حاشیه معابر مجاز نیست. برای همکاری و مشاوره با […]
مرداد 15, 1396

فضای سبز عمومی

آیا دسترسی به فضاهای سبز عمومی و نورگیری از آن مجاز است؟ هرگونه دسترسی سواره و پیاده به فضای سبز عمومی شهر و نورگیری از آن […]