زهرا صفری

خرداد ۲۶, ۱۳۹۶

برای خیابان‌های مختلف، حریم معابر چقدر است؟

در خیابان‌های با عرض ۲۰ الی ۳۵ متر، حریم معابر حداکثر ۵ متر. در خیابان‌های با عرض ۳۵ الی ۴۵ متر، حریم معابر حداکثر بین ۱۰ […]