زهرا صفری

خرداد 26, 1396

برای خیابان‌های مختلف، حریم معابر چقدر است؟

در خیابان‌های با عرض ۲۰ الی ۳۵ متر، حریم معابر حداکثر ۵ متر. در خیابان‌های با عرض 35 الی 45 متر، حریم معابر حداکثر بین ۱۰ […]