ساناز کوثری

خرداد ۲۶, ۱۳۹۶

در پلاک‌هایی که از دو یا چند گذر دسترسی دارند، دسترسی سواره چگونه است؟

دسترسی سواره از گذر با عرض کمتر منظور می‌گردد.